POMÁHÁME, KDE SE DÁ

Koncept podpory napříč projekty: podporujeme děti i dospělé, kteří se věnovali sportu nebo se snaží aktivně sportovat, ale jsou nějakým způsobem handicapováni, a to jak vlivem vrozené nemoci, nebo z důvodu úrazů či nemocí získaných během života. Prostřednictvím sportu mohou překonávat vlastní bariéry, stýkat se se svými vrstevníky, nacházet nové přátele, rozvíjet a zlepšovat se, a tím nacházet vlastní smysl života.
Spolupracujeme s Nadací Výboru dobré vůle Olgy Havlové a s Nadací Nova.

Jen za rok 2019 jsme vybrali 1 017 653 Kč, a pomohli tak splnit sny hendikepovaným sportovcům.

2 302 475 Kč

Celkem darováno