Sport marketing research

Výzkum je hloubkovou sondou do sportovního marketingu v českém prostředí. Jedná se o rozsáhlé studie z let 2011, 2015 a 2018. Můžeme tak hodnotit nejen současnou situaci, ale i vývoj trhu v čase. Díky dostatečně velkému vzorku dotázaných jsou studie doplněny o projekce na celou českou populaci. Kvantitativní část výzkumu nám zase umožnila nahlédnout na zajímavé detaily.

V případě zájmu o výzkum či více informací nás můžete kontaktovat na vyzkum@sportovnimarketing.cz

Studie

2011

2015

2018

Šťastný puk