DORUČUJEME RADOST, KDE SE DÁ

Naší misí není jen přinášet radost ze sportu běžcům, běžkařům a dalším sportovcům, ale zvedat koutky i hendikepovaným, kteří se věnovali sportu nebo se snaží aktivně sportovat. Hendikep je způsoben buď vlivem vrozené nemoci nebo z důvodu úrazu či nemoci získané během života. Prostřednictvím sportu mohou tito lidé překonávat vlastní bariéry, stýkat se se svými vrstevníky, nacházet nové přátele, rozvíjet se a zlepšovat, a tím nacházet vlastní smysl života.


U sportu a sportovců ale naše pomoc nekončí. Nasloucháme nápadům a podnětům našich přátel, kolegů či partnerů a podporujeme projekty, které mají vliv na zlepšení prostředí, ve kterém se společně pohybujeme. A tak jsme také přispěli na rekonstrukci varhan, opravu kostela, odlití velkého zvonu pro kostel, provoz hospiců či centrum spirituality a duchovních cvičení, ale i řadu dalších projektů.


Často spolupracujeme s profesionály, kteří ví, kde je potřeba pomoci. Například s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové, s Nadací Nova, Nadací ČEZ prostřednictvím aplikace EPP Pomáhej pohybem, Nadací Leontinka, Nadačním fondem Emil, s charitativním subjektem České televize Kuře Pomozte dětem nebo s Nadačním fondem České srdce, který je úzce spjat s IKEM.


Dělá nám radost propojovat dobrá srdce, která pomoc potřebným vidí stejně jako my, a proto napříč projekty zapojujeme jak vlastní finanční a lidské zdroje, tak štědré příspěvky od našich účastníků sportovních akcí, a v neposlední řadě i od našich partnerů.

Jen od roku 2017 jsme společně pomohli splnit sny desítkám hendikepovaných sportovců a organizacím, které potřebovaly pomocnou ruku. Dosud se nám podařilo předat:

9500000

Celkem darováno potřebným

A KTERÝM HRDINŮM JSME POMOHLI?

Sokolský běh pro Ukrajinu

Přečtěte si více o tomto charitativním běhu na webu Sokolský běh pro Ukrajinu.

Běhej lesy Lednice

Přečtěte si o lesních příbězích více na webu Běhej lesy

Sokolský běh republiky

Přečtěte si o Adamově příběhu více na webu Sokolského běhu republiky.

Běhej lesy Karlštejn

Přečtěte si o lesních příbězích více na webu Běhej lesy

Jizerská 50

Přečtěte si více o příbězích, kterým jste pomohli v roce 2021 a 2022, na webu Jizerské 50. 

Jizerská 50

Přečtěte si více o příběhu Terezky a Davida, kterým jsme pomohli v roce 2020, na webu Jizerské 50.

Proběhni.se

Přečtěte si o příběhu Terezky, které jsme pomohli v roce 2019, více na webu Proběhni.se.

Běhej lesy Bílá

Přečtěte si o lesních příbězích více na webu Běhej lesy