DORUČUJEME RADOST, KDE SE DÁ

Naší misí není jen přinášet radost ze sportu běžcům, běžkařům a dalším sportovcům, ale zvedat koutky i hendikepovaným, kteří se věnovali sportu nebo se snaží aktivně sportovat. Hendikep je způsoben buď vlivem vrozené nemoci nebo z důvodu úrazu či nemoci získané během života. Prostřednictvím sportu mohou tito lidé překonávat vlastní bariéry, stýkat se se svými vrstevníky, nacházet nové přátele, rozvíjet se a zlepšovat, a tím nacházet vlastní smysl života.


U sportu a sportovců ale naše pomoc nekončí. Nasloucháme nápadům a podnětům našich přátel, kolegů či partnerů a podporujeme projekty, které mají vliv na zlepšení prostředí, ve kterém se společně pohybujeme. A tak jsme také přispěli na rekonstrukci varhan, opravu kostela, odlití velkého zvonu pro kostel, provoz hospiců či centrum spirituality a duchovních cvičení, ale i řadu dalších projektů.


Často spolupracujeme s profesionály, kteří ví, kde je potřeba pomoci. Například s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové, s Nadací Nova, Nadací ČEZ prostřednictvím aplikace EPP Pomáhej pohybem, Nadací Leontinka, Nadačním fondem Emil, s charitativním subjektem České televize Kuře Pomozte dětem nebo s Nadačním fondem České srdce, který je úzce spjat s IKEM.


Dělá nám radost propojovat dobrá srdce, která pomoc potřebným vidí stejně jako my, a proto napříč projekty zapojujeme jak vlastní finanční a lidské zdroje, tak štědré příspěvky od našich účastníků sportovních akcí, a v neposlední řadě i od našich partnerů.

Jen od roku 2017 jsme společně pomohli splnit sny desítkám hendikepovaných sportovců a organizacím, které potřebovaly pomocnou ruku. Dosud se nám podařilo předat:

9500000

Celkem darováno potřebným

A KTERÝM HRDINŮM JSME POMOHLI?

Rekonstrukce varhan v Pňově

V průběhu tří let jsme přispěli částkou celkem 500 000 Kč na rekonstrukci varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Pňově-Předhradí. Nástroj tak opět slouží svému účelu.

Český paralympijský výbor

Pro Český paralympijský výbor jsme pro bono připravili detailní strategii pro následujících 10 let. Cílem naší snahy je pomoct handicapovaným, aby mohli co nejvíce sportovat se zdravými a paralympijským reprezentantům k zisku ještě více medailí z vrcholných akcí.

Sokolský běh pro Ukrajinu

Přečtěte si více o tomto charitativním běhu na webu Sokolský běh pro Ukrajinu.

Běhej lesy Lednice

Přečtěte si o lesních příbězích více na webu Běhej lesy

Česká olympijská nadace

Ve prospěch Česká olympijská nadace jsme vydražili fotografii od Markéty Navrátilové,  zachycující vítězný dojezd Jána Svorady na Champs-Élysées při Le Tour de France v roce 2001. Částkou 50 000 Kč jsme přispěli na koupi handbiku pro sportovce a tetraplegika Luďka Švástu.

Jizerská 50

Přečtěte si více o příbězích, kterým jste pomohli v roce 2021 a 2022, na webu Jizerské 50. 

Jizerská 50

Přečtěte si více o příběhu Terezky a Davida, kterým jsme pomohli v roce 2020, na webu Jizerské 50.

Sokolský běh republiky

Přečtěte si o Adamově příběhu více na webu Sokolského běhu republiky.